GRATIS VERZENDING €60+

Voorwaarden en Condities

Definities van termen

Verkoper: de verkoper is de partij die de goederen en/of dienst aanbiedt, in dit geval True Pizza. Verkoper wordt ook aangeduid als “wij”, “onze”.

Klant: klant wordt gedefinieerd als een individu dat door de verkoper aangeboden goederen en diensten koopt tegen een overeengekomen betaling. De klant wordt aangeduid als “u”, “uw”.

Website: truepizza.co en de subpagina’s worden in de onderstaande voorwaarden door elkaar gebruikt voor website.

Contract: contract is een overeenkomst tussen de verkoper en de klant, waarbij de verkoper de gekochte goederen aan de klant ter beschikking stelt nadat de betaling is verwerkt en goedgekeurd, en nadat de klant akkoord gaat met de voorwaarden die tijdens het afrekenen zijn gepresenteerd.

Voorwaarden:

 1. Personen van 18 jaar en ouder kunnen een aankoop doen bij truepizza.co. De klant heeft een actief e-mailadres en een telefoonnummer nodig waarmee hij contact kan opnemen.
 2. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste factuur- en afleveradres. Zorg ervoor dat u alle gegevens correct invult.
 3. Bestelde goederen worden geleverd op het adres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Het leveringsadres moet zich bevinden in het gespecificeerde gebied waar de verkoper actief levert, zoals gedefinieerd in de FAQ-sectie van de website truepizza.co.
 4. Wanneer de Klant een bestelling plaatst om een product/producten van truepizza.co te kopen, vormt de bestelling een niet-bindende overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant. Een bindend contract tussen verkoper en koper ontstaat pas nadat een volledige betaling volledig is geautoriseerd door de betalingsgateway en de goederen zijn verzonden vanaf de locatie van de verkoper. Elke bestelling wordt pas verzonden na een succesvolle autorisatie van het volledige factuurbedrag en nadat aan alle andere voorwaarden is voldaan.
 5. De bevestiging per e-mail is slechts een bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Elk product/producten van dezelfde bestelling dat wij niet hebben bevestigd in de e-mail ter bevestiging van de verzending, maakt geen deel uit van dat bindende contract.
 6. Bestellingen kunnen door de Klant alleen worden geannuleerd met een opzegtermijn van 24 uur (vóór de geplande leveringsdag). Voor geannuleerde bestellingen wordt geen restitutie verleend.
 7. Voor elke wijziging van de bestelling vóór of na de verzending van de goederen wordt alleen het schriftelijke gesprek in aanmerking genomen. Terugbetaling in contanten bij annulering van de bestelling is niet van toepassing, aangezien bestellingen niet kunnen worden geannuleerd.
 8. Alle goederen, artikelen of aanbiedingen die op onze website, sociale media en andere locaties worden getoond, zijn onderhevig aan beschikbaarheid op een bepaald moment en zijn mogelijk niet altijd op voorraad. Als dat het geval is, zal de Verkoper de Klant per e-mail op de hoogte brengen van de datum van beschikbaarheid. De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment te stoppen met artikelen, goederen of aanbiedingen van de website en/of andere locaties, en onze enige aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen beperkt tot het terugbetalen van geld dat aan ons is betaald in verband met die goederen of artikelen die wij niet langer kunnen leveren. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk berichten.
 9. Wij doen onze uiterste best om uw bestelling te leveren op de leverdatum die in uw verzendbevestiging staat. De opgegeven leveringsdata zijn echter slechts onze beste schattingen en de daadwerkelijke levering van uw bestelling kan later zijn dan deze datum. Eventuele vertragingen door de leveringsdienst vallen buiten onze controle en onze aansprakelijkheid.
 10. In het geval dat een pakket onbesteld wordt geretourneerd of wordt geweigerd op het moment van levering, behouden wij ons het recht voor om de volledige verzendkosten voor zowel heen- als terugzending van pakketten en eventuele andere van toepassing zijnde kosten en transactiekosten in rekening te brengen. In dergelijke gevallen zijn bederfelijke artikelen uitgesloten van elke aanspraak op terugbetaling.
 11. Bestellingen met onvolledige betaling of niet-betaling worden in de wacht gezet voor een volledige betaling door de Klant. Indien bestellingen niet binnen twee werkdagen worden betaald, worden zij automatisch als geannuleerd beschouwd.
 12. Wij streven naar kwaliteit en consistentie van onze producten, maar onze producten zijn ambachtelijk en kunnen variëren in smaak, textuur, kleur, enz.
 13. De bestelling en de goederen worden de verantwoordelijkheid en het eigendom van de Klant nadat de Klant ze heeft ontvangen.
 14. Wij behouden ons het recht voor om prijzen, goederen en speciale aanbiedingen naar eigen goeddunken aan te passen.
 15. Wij hebben het recht om op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent producten te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen, opschorting of stopzetting van producten of diensten.
 16. Deals, cadeaubonnen en vouchers zijn exclusief en kunnen niet worden gecombineerd en niet worden ingewisseld tegen contant geld. Verkoper behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en deals te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Kortingen kunnen niet worden gecombineerd en afgeprijsde producten komen mogelijk niet in aanmerking voor gratis verzending.
 17. Gratis verzending geldt als aanbieding en is aanvullend. Wij kunnen gratis verzending naar eigen goeddunken weigeren.
 18. Houd er rekening mee dat foto’s, afbeeldingen, video’s en beschrijvingen van producten op truepizza.co slechts ter illustratie dienen. Het werkelijke product kan er anders uitzien dan op de afbeelding.
 19. Alle artikelprijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 20. Wij behouden ons het recht voor te weigeren een bestelling uit te voeren. Indien een bestelling voor uitvoering wordt geweigerd, wordt dit aan de Klant meegedeeld.
 21. Onze volledige aansprakelijkheid jegens u gaat niet verder dan de door u betaalde orderkosten.
 22. Deze website en enig deel van de website en de inhoud mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.
 23. Alle merkbeelden en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.
 24. Wij behouden ons het recht voor de verkoopvoorwaarden en het retourbeleid te allen tijde te wijzigen zonder de klant daarvan in kennis te stellen.
 25. Op bovenstaande voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil zal worden beslecht door een Nederlandse rechter.

Cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Koekjes zijn OK, pizza zou beter zijn!